Udruga za promidžbu mininogometa i rekreacije

Adresa

  • Divjak b.b., 72250 Vitez, BiH

Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo

  • 1542802006183173

ID broj

  • 4236620270006